/>

Silindirik Tüp Fırın

Fırın
Fırın
Fırın

Özel üretim fırınlar, standart üretimimizle beraber standart dışı ihtiyaçalrı olan çözüm ortaklarımız tarafından tercih edilen ürünlerdir. Özel üretim fırınlar, Optonom tarafından yüksek kalite ve özen ile geliştirilen ısıtıcılardır. Ürün, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda dikkatlice belirlenir.
Optonom şirketi olarak tecrübemiz ve bilgi düzeyimiz, ihtiyacınız olan kusursuz ürünü ortaya çıkarmamızı ve projelerinizde sizleri daha iyi yönlendirebilmemizi sağlar. Sistemler tamamıyla kendi atölyemizde üretilip, mühendis ve teknik personelimiz tarafından üretimin her adımında dikkatlice takip edilmektedir.
Ürün testlerinin tamamı tesislerimizde sonuçlandırılır. Performans testleri, müşteri beklentileri ve çıkan sonuçlar rapor halinde ürün dosyalarında barındırılmaktadır. Özel ısıtma projeleriniz ve fırın ihtiyaçlarınız için her adımda sizlere Optonom olarak destek olmaktan mutluluk duyarız.
Kül fırını tabiri çoğunlukla, kullanıldığı yere sabitlenmemiş, endüstriyel fırınlara göre daha küçük hacimli ve maksimum çalışma sıcaklıkları 1000°C civarı ve üstü olan fırınlar için kullanılır. Bu tip fırınlara, kullanım amacı veya kullanıldığı sektöre göre laboratuvar fırını, ergitme fırını, numune fırını, yakma fırını, test fırını, küçük ısıl işlem fırını gibi isimler de verilir. Bu tip laboratuvar tipi fırınların en yaygın kullanılan adı “kül fırını” olduğu için burada adı kül fırını olarak geçecektir.
Kül fırınları çok farklı alanlarda kullanılırlar. Gıda sektöründe numuneyi yakarak kül oranı tayininde, plastik sektöründe hammadde kalitesi analizinde, metal sektöründe ısıl işlem fırını olarak, seramik sektöründe numune hazırlamada, üniversite laboratuarlarında deney amaçlı olarak kullanılmaktadırlar.
Kül fırınlarını genellikle elektrik enerjisi ile çalışır. Dışları sac bir kasadan oluşur. Bu kasanın içinde, genellikle tuğla veya benzeri malzemeden çatılmış bir ısıtma odası vardır. Bu ısıtma odasının dışı ile sac kasa arasında kalan bölüm izolasyon katmanları ile doludur.
Kül fırınlarının çok farklı kapak tipleri bulunmaktadır. Yana, yukarı ve aşağıya doğru açılan kapaklar kullanılmaktadır.
Isıtma odasının duvarlarında uygun yerlere ısıtıcı rezistanslar yerleştirilir. Bu rezistanslara kontrollü şekilde elektrik verilerek ısıtma odası ısıtılır.
Bu işlemi gerçekleştirme şekillerine göre kül fırınları farklılıklar gösterirler. Sadece basit bir termostat ile sıcaklığı kontrol edilen kül fırınları olduğu gibi, ısıtma sırasında, ısıtma hızını elektronik olarak kontrol eden, ara sıcaklıklar ve bekleme süreleri tanımlayarak kademeli ısıtma yapılabilen ve bu şekilde belirli ısıtma reçetesini uygulayan, mikro işlemci kontrollü fırınlar da bulunmaktadır. Farklı sayılarda ısıtma reçetesini kayıt edip kullanıcıya kolaylık sağlayan kül fırınları da yoğun talep görmeye başlamıştır. Sıcaklık kontrolünü elektronik olarak yapan bu cihazlara “Programlanabilir Sıcaklık Kontrol Ünitesi” denir.
Programlanabilir sıcaklık kontrol ünitelerinin de farklı çeşitleri vardır. Bazı kontrol üniteleri kompakt ve hazır modüllerdir. Piyasadan muhtelif tipleri temin edilebilir. Bazı kontrol üniteleri ise bu fırınlar için özel olarak tasarlanmış, büyük ekranları, çok sayıda özel işlevli tuşları ile kullanışlı hale getirilmiştir.

Fırın
Fırınların sıcaklık ölçümleri termokupl adı verilen ölçme elemanları ile yapılır. Bu ölçme elemanları fırının en yüksek çalışma sıcaklıklarına göre seçilirler. Termokupllar farklı sıcaklık seviyeleri için farklı malzemelerden üretilirler. İki farklı telin uçları TIG kaynağı ile birleştirilir, bu teller birbirlerine ve dışarıya göre yalıtılır ve bu şekilde ucuza imal edilen termokupllar üretilerek kullanılabilirler. Bu tür çok basit termokuplların yanısıra, kullanım sıcaklığına uygun paslanmaz bir kılıf içinde, dış ortam atmosferinden tamamıyla yalıtılmış, çok küçük çap ve kütlelerde üretilmiş, uzun ömürlü temokupllar da kullanılmaktadır.
Kullanım amaçlarına göre bazı fırınlarda baca tertibatı da bulunur. Bu bacanın görevi yüksek sıcaklıklarda oluşan bazı aşındırıcı gazların, yanma neticesinde oluşan gaz ve dumanın ısıtma odasından uzaklaştırılmasını sağlamaktır. İçerideki bu gazların tahliye edilmesi ısıtıcı rezistansların ömrünü uzatacaktır.

Neden Optonom?
Tecrübeli ve eğitimli üretim personeli
Denetimli ARGE süreci
Üretim kapasitesi ve olanakları
Yüksek kalite hammadde kullanımı
Yüksek kalite donanım altyapısı
Yüksek güvenlik standartları
Uzun kullanım ömrünü sağlayan yüksek kalite ısı elementleri
Kolay kullanıcı arayüzü
Tecrübeli müşteri desteği ve servis personeli
Kısa teslimat süresi
Farklı hacim ve sıcaklık değer aralıklarında üretim deneyimi

Laboratuvar Tipi Fırın (Kül Fırını – Mufla Fırını) Nedir ?
Masa üstü fırın( Bench Type Furnace ), kül fırını, mufla fırını, çember fırın, laboratuvar tipi küçük ısıl işlem fırını olarak da adlandırılan laboratuvar tipi fırınlar ( Lab tipi fırınlar ), elektrikle çalışan rezistanslı fırınlar temel olarak elektronik ısı kontrol ünitesi, ısıtıcı iç hazne ve izolasyon bölümlerinden oluşur.
Çalışma prensibi, ısıtıcı rezistansların yardımıyla fırın içindeki havanın ısıtılmasına dayanır. Sıcaklık kontrolü, sıcaklığın hassas olarak ayarlanmasının önemli olduğu fırınlarda PID kontrollü elektronik kontrol ünitesi yardımıyla yapılır. Bu tip fırınlar soğutma sistemi içermezler ya da fırın çok güçlü olmayan fan sistemi ile yapılır. Aynı zamanda, fırın içinde oluşan çeşitli gaz, duman ve buharın bacaya verilmesi için, fan sistemi bir baca sistemine bağlıdır.
Laboratuvar tipi fırınlar, maksimum çalışma sıcaklıkları 900C ile 1700C arasında olacak şekilde tasarlanırlar. Çoğunlukla 1100 ve 1200C lik olanlar kullanılır. Maksimum çalışma sıcaklıklarına bağlı olarak uygulanan izolasyon nedeniyle, fırınların iç hacmi küçük, dış hacmi ise, iç hazneye oranla geniş olur. Laboratuvar tipi fırınların iç haznesi kullanım amacına göre 3 litre ile 50 litre arasında değişir.

Laboratuvar Fırını (Kül Fırını) Kullanım Alanları
Laboratuvar tipi fırınlar ( Kül Fırını ) küçük parçaların yüksek sıcaklıklara ısıtılması için; daha çok test ve analiz amaçlı laboratuvar uygulamalarında kullanılır. Kullanım sektörleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
• Seramik
• Sert Lehimleme
• Isıl İşlem ( Laboratuvar tipi küçük ısıl işlem fırını )
• Otomotiv
• Havacılık
• Kömür ve maden
• Petrokimya
• Plastik
• Elektronik
• Cam
• İlaç
• Yarı iletken
• Tıp
• Dişçilik
• Nükleer
• Eğitim
• Üniversite
• Malzeme Testi ve Kalite Kontrol

GENEL ÖZELLİKLER
• Özgün Tasarım
• Dayanıklılık ve Uzun Ömür
• Hassas Sıcaklık Kontrolu
• Ergonomi
• Uygun İzolasyon
• Enerji Tasarrufu
• 4 satırlık geniş display ve kullanımı kolay menu
• Mikroişlemci kontrollu PID kontrol ünitesi
• Hassas sıcaklık kontrolu ( +/-1°C )
• 3°C/dak. – 20°C/dak. sıcaklık artış ( Rampa ) kontrolu
• Direk ya da 2 kademeli şekilde ısıtma programı
• 2 farklı programı hafızada saklama imkanı
• Kademe geçişleri ve ısınma süreci bitiminde sesli uyarı
• Fırınını ısıtma sürecinde çalıştığı süreyi gösteren sayaç
• Çalışma sıcaklık ortalaması göstergesi (cumulative average working temperature)
• Kontrol kartının aşırı ısınması nedeniyle oluşabilecek bir arızaya engel olmak amacıyla kontrol kartı yüksek sıcaklık uyarısı
• Maksimum sıcaklığın aşılması durumunda ısıtmayı otomatik kesme sistemi ve sesli uyarı

Laboratuvar Fırını (Kül Fırını) Seçerken
Laboratuvar tipi fırın seçimini ( Kül Fırını – Mufla Fırını ) belirleyen faktör, fırının kullanım amacıdır. Kullanım, fırının maksimum çalışma sıcaklığı ve ısıtma alanı olan iç haznenin boyutunu belirlemek için önemlidir. Uygun çalışma sıcaklığı ve uygun çalışma hacminin belirlenmesinden sonra fırının fiziksel ve teknik özellikleri irdelenmelidir. Bu aşamada yalıtım, ısıtıcı rezistanslar, elektronik sıcaklık kontrolü (Kül Fırını PID Kontrol) ve fırın ergonomisine dikkat edilmelidir.

Laboratuvar fırını seçiminde Yalıtımın Önemi
Laboratuvar fırını seçerken izolasyonla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda özetlenmiştir.
İzolasyonun maksimum çalışma sıcaklığına uygun olmalıdır.
Fırın ısı kaybının, dolayısıyla elektrik tüketiminin minimumda tutulması ve yüzeyde çalışma güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek oranda sıcaklık oluşumunun sağlanması için izolasyonun optimum kalınlıkta olması gerekir.
İzolasyon kalınlığının yeterli olmadığı fırınlarda, yüzey sıcaklıklarını düşük tutmak amacıyla, oldukça fazla havalandırma boşluklarına rastlanır. Dolayısıyla fırın yüzeyindeki aşırı havalandırma delikleri, izolasyonun yetersiz olduğuna dair bir göstergedir.
Kapak izolasyonu ve kapak tasarımı da özellikle kapağın aşırı ısınmasında önemli bir faktördür.

Rezistans telinin uygun olarak seçilmesinin önemi
Laboratuvar fırınlarının ısıtma performansını belirleyen en önemli kalemlerden birisi uygun rezistans telinin seçilmesi ve rezistansların fırına uygun şekilde doğru tasarlanması gerekir.

Laboratuvar Fırını Seçiminde Elektronik Kontrolün Önemi
Fırınların elektronik tasarımı, ve kullanılan kontrol ünitesi fırının istenilen sıcaklıklara ulaşmasında ve bu sıcaklıkların hassas şekilde kontrol edilmesinde önemli pay sahibidir. Kullanımı kolaylaştıran bazı elektronik özellikler de kullanımın kolaylaştırılması açısından fırına değer katan özelliklerdir. Farklı aksesuarlar ve aparatlar ile teslim edilen silindirik tüp fırınlar kullanıcı için farklı atmosfer ve vakum ortamı sağlanabilmektedir. Atmosfer kontrollü tüp fırınlar içerisinde ileri düzey testler uygulanabilmekte ve farklı gaz bileşimli ortamlar sağlanabilmektedir.

Teknik Özellikler Optonom tüp fırınlar yatay, dikey ya da açılı gerçekleştirilen laboratuvar işlemlerinde kullanılabilir. Eğim açısı konfigurasyonu ve tüp içerisinde değişik atmosfer koşulları sağlama imkanı bu fırınları bir çok işlem için elverişli yapmaktadır. Optonom fırınlar tel ısıtıcı elemanları kullanmaktadır. Fırınlar 25°C - 1800°C aralığında çalışmak için tasarlanmışlardır. Çalışma tüpünde bulunan ısıtma elemanları, kolay değişim ve mükemmel ısı homojenliği sağlar.