Fırın ve Isıtma Sistemleri

NaberthermCam İşleme Sistemleri
Sanayi kesiminde cam işleme işleri için (eritme, bombeleme, süsleme, temper işlemleri ve saire) standart Nabertherm fırın çeşitlerinin yanı sıra, aynı zamanda müşteri odaklı çözümler de sunmaktayız.
Hava dönüşümlü fırınlar
Steril bölüm çözümleri
Işınla ısıtmalı fırınlar
Yüksek sıcaklık fırınları
Elektrikli ve gazlı sürekli fırınlar
Cam malzemelerin kimyasal sertleştirilmesi için elektrikli veya gazlı tuz banyolu fırın
Hazneli fırınlar
Cam eritme fırınları, tekneli ve kapaklı fırınlar
Tüp fırınlar
Katalitik ve termik ardıl yanma sistemleri, Atık gaz yıkama ünitesi
Boru tipi fırınlar
Tel ısıtmalı cam test fırınları
SiC çubuk ısıtmalı laboratuvar ısıtma fırınları
Kızılötesi ısıtmalı hızlı pişirme fırınları

Nabertherm
Nabertherm
İleri Düzey Malzeme Sistemleri
İleri düzey malzemeler alanında kullanılan çok kapsamlı fırın çeşitlerimiz sayesinde toz metalurjisi, teknik seramik ile ilgili sayısız uygulama, yakıt hücresi üretimi ve 3 boyutlu seramik baskı gibi diğer yenilikçi uygulama alanları için enteresan çözümler sunuyoruz. Elektrikle veya gazla ısıtılan fırınlarımız, hava ortamında, koruyucu gaz atmosferinde veya vakum ile steril oda ortamındaki çalışmalar için üretilmektedir. Küçük laboratuvar fırınlarından, egzos gazı temizlemeli (ısıl / katalitik), ayrıştırma ve sinterleme işlemleri için tam otomatik kombi fırın sistemlerine kadar, talepleriniz doğrultusunda bir çözümü muhakkak buluruz. Geniş çeşitli standart modellerimizin temelinde uygun fiyatlı konseptler geliştiririz. Fırın sektörünün en büyük araştırma ve geliştirme ekibinin yardımı ile her türlü müşteriye özel ürünleri de sunabiliriz!
Kurutma, ayrıştırma, ısıl temizleme ve mum eritme işlemi konseptleri
Ayrıştırma işlemi güvenlik konseptleri
Organik gazların oluştuğu diğer prosesler için tasarlanan güvenlik konseptleri
Katalitik ve termik ardıl yanma sistemleri, Atık gaz yıkama ünitesi
Katkılı İmalat, 3 boyutlu baskı
Steril oda çözümleri
Hava dolaşımlı fırınlar
Mum eritme frınları, elektrikli - veya gazla ısıtmalı
Gazlı, entegre ardıl yanma sistemli hazneli ısıl temizleme fırınları
Organik malzemelerin yüksek buharlaşma oranı ile gerçekleştiği prosesler veya külleme yöntemi ile yapılan ısıl temizleme işlemlerinde kullanılan elektrikli veya gazlı hazneli fırınlar
1400 °C’ye kadar ışınla ısıtmalı fırınlar
1400 °C’ye kadar gazla ısıtmalı fırınlar
Hava sirkülasyonlu veya sirkülasyonsuz, elektrikli veya gazlı kanallı ve hazneli fırınlar
1800 °C’ye kadar yüksek sıcaklık fırını
Gazlı hazneli fırınlar, azami 1600 °C
Elektrikli veya gazlı sürekli fırınlar
1100 °C’ye ya da 400 °C’ye kadar tüp fırınlar
Laboratuar fırınları
Uygulamaya özel boru tip fırınlar

Nabertherm
Nabertherm
Isıl İşlem Sistemleri
Isıtma, tahliye, tavlama, sertleştirme, nitrasyon, koruyucu gaz altında lehim uygulamaları, temper uygulamaları, kurutma, asilleştirme olmak üzere - bütün bunlar bizim geniş çaplı fırın programımız ve sistem çözümlerimiz ile yapabileceğiniz uygulamaların sadece bazılarıdır. Kompakt tipinde sertleştirme fırınından, yükleme tekniği ve dokümantasyon donanımına sahip olan tam otomatik tesise dek olmak üzere. Bizler mutlaka sizin uygulamanız için de en uygun çözümü bulacağız.

Thermal Process Technology (Isıl İşlem Teknolojisi) I
Tavlama, Korlama, Sertleştirme, Asilleştirme, Çözme tavlaması, Dövme, Tümüyle sertleştirme, Ön ısıtma, Kurutma ve Eskitme uygulamaları için Fırınlar ve işletim sistemleri

Thermal Process Technology (Isıl İşlem Teknolojisi) II
Fırınlar, Gaz besleme hazneleri, Sertleştirme sistemleri, Şoklama banyoları, Yükleme plakaları, Penseler, Eldivenler, Yükleme sepetleri, Diğer aksesuarlar

Nabertherm
Sanatlar & El becerileri SİSTEMLERİ
Hobi işleri, okul, kreş veya ticari atölyelerdeki uygulamalar olsun Arts&Crafts ürün çeşitlerimiz, çömlek imalatı, cam veya porselen boyama, Fusing veya emaye işlerinde kullanılan bütün elektrikli veya aynı zamanda gazlı fırınları da kapsar. Eşsiz fiyat/kalite oranı, erişilmez Nabertherm kalitesi ve ürünlerin kısa teslimat sürelerine sahip olması bu fırın modellerinin tercih edilmesi için ikna edici argümanlardır.
Kızaklı çekmeceli hazneli fırınlar veya dışarı çekilebilir arabalar
Hazneli fırınlar
Standart donanımı hazneli fırın
İlave donanım hazneli fırınlar/Kurulum servisi
Üstten dolumlu
Standart tip üstten dolumlu fırın
Üstten dolumlu fırın ilave donanım olarak
RAKU-pişirme fırınları
Gaz ısıtmalı tip hazneli fırınlar
Fusing fırınları
GF ve GFM Fusing fırınları ürün avantajları
Fusing fırınları GF ve GFM ek donanımı
Cam bilye soğutma fırınları
Emaye Fırınları

Nabertherm
Nabertherm
Sıcaklık Kontrol Sistemleri

Kontrol değeri ( örneğin fırına verilen elektrik güç ), bu hataya göre kontrolcü tarafından ayarlanır. Kontrol sisteminin amacı mümkün en olan en kısa zaman içinde hatayı kabul edilebilir küçük seviyelere indirmektir. Kontrolcünün yapısı kontrol edilen sürecin dinamik özelliklerine göre değişiklik göstermelidir. yi bir kontrol performansı elde etmek için kontrol edilen sürecin iyi anlaşılması gereklidir.
Örneğin, mikrodalga fırında sıcaklık, elektromanyetik radyasyon enerjisi sayesinde yükselir. Diğer yandan bir kısım ısı, ısıl iletkenlik ve konveksiyon yoluyla dışarı atılır. Oluşan denge bir ısı denklemi ile açıklanabilir. Bu denklem kontrol ve süreç arasındaki ilişkiyi tanımlamalıdır. Gerçek sistemlerde oluşan ısı denkleminin analitik çözümlerini elde etmek genelde olanaksızdır. Hatta sayısal çözümleri elde etmekte her zaman mümkün olmayabilir.

firin


Dökümhane Sistemleri
Elektrikli veya gaz ısıtmalı ergitme fırınından tutun, vaks eritme fırınından veya çekirdek kurutma fırınından, aluminyum veya çelik için tam otomatik suverme sistemi dahil ısıl işleme varana kadar, dökümcülük endüstrisiyle ilgili hizmetleri profesyonel anlayışla yerine getiriyoruz.

Hangi fırın hangi proses için kullanılır?
Eritme ve sıcak tutma fırınları
Elektrikli ısıtmalı, yükselme boruları temizleme fırınları
Turbo fırınlar
Çelik ve demir dışı metaller için menevişleme sistemleri
Gazlı, entegre ardıl yanma sistemli hazneli ısıl temizleme fırınları
Vaks eritme fırınları, elektrikli (N../WAX) veya gazlı (NB../WAX)
Hazneli ve arabalı fırınlar
Katalitik ve termik ardıl yanma sistemleri, Atık gaz yıkama ünitesi
Sürekli fırınlar