ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Görüntü Analizi

Profesyonel ekibimiz ile görüntü işleme ve analizi alanında projelerinize destek vermekteyiz.

Optik Dilatometre

Yüksek hassasiyette genleşme katsayısını optik yöntemle ölçen cihazlar üretmekteyiz.


Optik Sistem Tasarımı

Ürününüzün ya da projenizin optik mühendisliği çalışmalarını bilgisayar destekli olarak gerçekleştirmekteyiz.

Silindirik Tüp Fırın

Farklı sıcaklık aralıklarında ve farklı hassasiyet aralıklarında çalışabilen silindirik tüp fırınlar üreterek kullanımınıza sunmaktayız.

TracePro Optik Tasarım Yazılımı

Kuruluşunuzda özgün optik sistemler geliştirip tasarlayabileceğiniz ve analiz yapabileceğiniz optik tasarım programları sağlamaktayız.

OSLO Mercek Tasarım Yazılımı

Kuruluşunuzda özgün mercekler tasarlayabileceğiniz ve analiz yapabileceğiniz optik tasarım programları sağlamaktayız.

Lazer Güvenlik Perdeleri

Üretim hattınızda veya otomasyon sisteminizde ihtiyaç duyduğunuz optik güvenlik ışık bariyerleri sağlamaktayız.

Optik Ürün Boy Ölçüm Sistemi

Üretim hattınızdaki ürünlerin boy ölçümünün yapılabilmesini sağlayan optik sistemler geliştirilebilmekteyiz.

Optik Otomasyon Sistem Tasarımı

Seri Üretimde Hatalı Parça ve Kusur Tespiti Otomasyon Sistemleri

.