Üniversiteler ve Akademik Kurumlar için TracePro ve OSLO Üniversite Programı

TracePro optik tasarım yazılımı aydınlatma endüstrisinde kullanımının yanı sıra akademik ortamlarda gerçekleştirilen projelerde optik sistem tasarımı alanında ulusal ve uluslararası kullanılmaktadır.Genel aydınlatma ürünlerinden solar panellere, lens ve reflektörlerden biyomedikal uygulamalara kadar akademik araştırma sahalarında Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyadaki birçok üniversitede kullanılan TracePro & OSLO yazılımları Optonom firması aracılığı ile Türkiye’de de kullanım alanı bulmuştur ve gün geçtikçe üniversitelerde yaygınlaşmaktadır.Üniversite öğretim görevlilerine ve öğrencilerine ders uygulamaları için TracePro, RayViz ve/veya OSLO yazılımlarının ücretsiz 1 yıllık yenilenenbilen lisanslarını Üniversite Lisans Programı aracılığıyla sağlayabilmekteyiz. Öğrencilere ve öğretmenlere kurs süresince 1 yıllık tekrardan yenilenenbilen lisans verilecektir.


- TracePro, RayViz ve/veya OSLO Premium için bir yıllık ücretsiz lisans.
- Çevrimiçi, eğitmen liderliğindeki sınıflarımız aracılığıyla ücretsiz olarak öğretmen eğitimi.
- Öğretim Personeli için teknik destek.
- Üniversite bünyesinde ders açılması sonrasında derse tüm kayıtlı öğrenciler ücretsiz lisans almaya hak kazanacaktır.


TracePro, RayViz ve/veya OSLO optik tasarım yazılımlarından herhangi birini sınıf eğitim ortamınızda bir öğretim aracı olarak kullanmayı düşünüyorsanız Üniversite Ücretsiz Lisans Programına dahil olabilirsiniz. Optik eğitimini teşvik etmek amacıyla TracePro ve OSLO akademik öğretim programını sizlerin hizmetine sunmaktayız. Oluşturduğumuz bu çalışmaya “Üniversite Ücretsiz Lisans Programı” adını verdik. Çünkü TracePro, RayViz ve/veya OSLO yazılımlarının öncelikle üniversite düzeyindeki eğitimcilere ve öğrencilere hitap ettiğini görmekteyiz.Şartlar:

Üniversite Programlarımıza dahil olabilmek için sizden şunları yapmanız istenecektir:
- Yazılımın kullanılacağı dersler için ders müfredatınızın veya ders açıklamanızın bir kopyasını sağlayınız. Bu basılı bir broşür veya üniversitenin veya bölümün antetli kağıdına basılmış resmi bir açıklama olabilir.
- Kursun sonunda yazılımın nasıl kullanıldığını, gelecekteki güncelleme önerilerini ve karşılaşılan hataların raporlarını belirten kısa bir rapor gönderiniz. Raporların uzunluğu genellikle birkaç paragraftan birkaç sayfaya kadar değişir. Daha uzun gönderimler gelecekte Üniversite Programının iyileştirilmesinde bize yardımcı olacaktır. Yazılımın üniversitedeki sonraki dersler için yenilenebilmesi için nihai raporların sunulması gerekmektedir.

Akademilere özel OLSO EDU sürümünü indirmek için Tıklayınız

TracePro ve OSLO programları ile tasarım yapan Optonom Bilimsel Ölçüm Araçları firması, Teknopark İzmir’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde bulunmakta olup gerek bu enstitü ile gerekse diğer üniversiteler ile birlikte optik alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitütüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden araştırmacılar ve akademisyenlere bazı çalışmalarında destek sağlamaktadır. Firma bünyesinde fizikçi ve fizik mühendislerinden oluşan optik tasarım ekibi optik/aydınlatma tasarımı projeleri gerçekleştirmektedir. Reflektör, mercek, solar kolektörler, aydınlatmada enerji verimliliği, optik biyomedikal uygulamalar ve benzeri alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Optik tasarım ekibinde aktif çalışan bir fizik mühendisi, biyoteknoloji alanında lisansüstü çalışmalarını sürdürmektedir.

TracePro ve OSLO programları akademilere uygun bütçeli kalıcı lisanslar sunmaktadır. Ayrıca bu programlar ve SolidWorks eklentisi RayViz’in akademide 1 yıllık ders amaçlı kullanımına dönük veya araştırma esaslı kullanımı için kar amacı gütmeyen lisanslama türleri de mevcuttur. Bu yeniliklerin ötesinde Türkiye’de program için teknik anlamda destek sunabilme yeterliliğine sahip ve programın eğitimini sunan dinamik bir optik tasarım ekibinin bulunması büyük bir avantajdır.


Teknik Dökümana Ulaşmak İçin Tıklayınız