Lambda Research Corporation


Lambda Research Corporation, aydınlatma tasarımları için yazılım geliştiren, tüm dünyada tasarım eğitimleri sunan ve optik alanında çeşitli kuruluşların çalışmalarına ve araştırmalarına destek veren bir kuruluştur.Sektörde 26. Yılını geride bırakmıştır. Aralarında Nasa JPL ve NASA Goddard’ın bulunduğu 2 küçük inovatif projeyi başarıyla tamamlamıştır. Opsira, Solidworks, Spatial Technologies ve Intel firmaları ile ticari işbirlikleri yürütmektedir.

Firmanın faaliyetleri hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.


Optonom Bilimsel Ölçüm Araçları firması, Lambda Research firması ile 2017 yılında distribütörlük için mutabakata vararak TracePro, OSLO ve RayViz yazılımlarının Türkiye'deki tek resmi dağıtımcısı olmuştur.

TracePro®, optik ve aydınlatma sistemlerinde tasarım, analiz ve optimizasyon amacıyla kullanılan ödüllü bir opto-mekanik programdır.
Kolay kullanıma sahip CAD arayüzü ve güçlü özellikleri ile interaktif optimizer yazılım içerisinde bulu maktadır; TracePro kullanıcılara kısa zaman içerisinde öğrenme çerçevesinde ürün zaman ve pazar bileşenlerini hızlandırmak için etkileyici ve güçlü optik tasarım çevresini sunmaktadır.

TracePro içerisinde hazırda yer alan mercek modelleri dışarında lensin tasarımı ve CAD dosyaları yoluyla üretilmesinin yanı sıra TracePro, katı cisimler geometrisinin üretilmesinde de kullanılır. Sıradan modeller, ışık tünelleri, bloklar, koniler ve küreler ile lens elemanlarını, reflektörleri ve Fresnel lenslerini içeren optik elemanlar bir araya getirilerek analiz yapılabilmektedir. TracePro, 2D ve 3D profillere hızlı giriş yapmak için interaktif çizimlerin gerçekleşebilmesi konusunda yararlıdır ve böylece çizimleri dışarı aktarır, devredebilir ve ışık tünelleri, reflektörler ve serbest form optikler gibi etkileyici geometrileri oluşturmak için böyle yüzeyleri kombine edilebilir.TracePro'nun Referansları
Türkiye'de TracePro programının farklı versiyonlarını kullanan firmaları EAE Aydınlatma A.Ş., Arçelik Eskişehir Buzdolabı İşletmeleri A.Ş., PSL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Heper Group Moonlight, Mavili Elektronik Tic San A.S., VSY Biyotechnology ve Ilaç San. A.Ş., Eczacibasi Yapı Gerecleri San. ve Tic A.Ş., Selex ES Elektronik Turkey Anonim Şirketi olarak sıralayabiliriz. Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Katip Çelebi Üniversiteleri bünyesinde optik alanında faaliyet gösteren uzman akademisyen ve lisansüstü öğrenciler de TracePro yazılımını kullanmaktadırlar.

TracePro, yurtdışında hem endüstriyel hizmet alanında hem de akademik araştırma amaçlı bir çok kurum ve kuruluş tarafından tercih edilmektedir.

TracePro yazılımının yurtdışındaki referansları, yazılım hakkında daha fazla bilgi ve deneme sürümleri için tıklayınız.


Optik Özellikler
Optik özellikler aşağıdaki gibi teknik olarak belirlenerek içeriği belirtilebilir: Malzeme özellikleri – ışığın kırılma indisi, emilim katsayısı, ve çift kırılım • Aralıkların ayrılması • Yüzey özellikleri-yansıtıcılık ve geçirgenlik katsayısı, yüzey emilimi, yüzey dağılımı • Kütle dağılımı • Florasan • Gradyan indisi • Polarizasyon modeli için Müller matrisi • Yüzey ışık kaynağı • Sıcaklık dağılımı • İnce film çok tabakalı optik kaplamanın modellenmesi, yansıtmayan kaplama, bant geçirici filtre ve durdurucu filtre içerir.

Performans ve Hassasiyet
TracePro’nun ışın izleme işlevi hızlı ve hassastır, hassasiyetten ödün vermeden hızlı bir şekilde simülasyon sonuçlarını gösterebilmesi için eşik parametrelerin kontrolünün tamamlanmasını sağlar. Işın izleme analiz modu, TracePro’ya özgü; tasarımın fizibilitesini (geçerliliğini) ölçmek için her yüzey ve objeyi hem görsel hem de nicel olarak analiz etmek amacıyla interaktiv bir çerçeve oluşturan çok güçlü bir niteliktir.Işık Kaynakları
TracePro, aydınlatma yoğunluğu, parlaklığın/aydınlığın bir model üzerinde Monte Carlo metodunun izlenmesiyle ışınların izlenmesi yoluyla seçilen yüzeydeki dağılımları simule eder. Işık kaynakları yayılan ışınlar yoluyla modellenir. Buna ek olarak TracePro’nun yüzey ışık kaynağı özelliğinin faydası, doğrudan bir üretici firmanın veritabanından import edebilecek şekilde grafiği oluşturulmuş yüzey kaynağı özelliklerine olanak sağlar. Işın kümeleri Grid, Yüzey ve Rayfile olmak üzere üç metodun kombinasyonunu kullanarak tanımlanır.


Analiz ve 2D - 3D Optimizasyon
TracePro optik dizayn programı tasarım sürecinde interaktif kontrol ve segment noktaları özelliklerinin teknik olarak hızlı şekilde belirlenebileceği 2D simetrik ve 3D simetrik olmayan optimizerları sunmaktadır. 2D ve 3D optimizerler, interaktif ışın izleme araçlarının herhangi bir ışın izlemede otomatik güncellenen kontrol veya segment noktaları ile elde edilen sonuçları anlık olarak karşılaştırarak en uygun tasarım seçeneklerini kullanıcılarına sunar.


Yüzey Deseni Optimizasyonu
TracePro, arka plan üzerinde dağılım noktalarının saçılımının optimizasyonuna izin veren yüzey deseni optimizasyonunu sağlamaktadır. Önce hedef parlaklık dağılımı, sonra noktasal saçılımın başlangıç noktası tanımlanır.Görüntüleme ve Oluşturma
TracePro, herhangi bir optik ve aydınlatma sisteminde problemli alanları belirlemek ve enerji yayılımını görüntülemek konusunda yardımcı olan bir çok yüzey ve ışın gösterme seçeneklerine sahiptir. Geniş ve okunabilir parlaklık/aydınlatma lineer ve ölçeklendirilmiş candela çizimleri, birçok renk paletleri, profiller, ve 3D görülebilir seçenekler, herhangi bir yüzey üzerinde akışın veya parlaklığın anlaşılmasına olanak sağlar. TracePro CAD Entegrasyonu, SolidWorks için TracePro Bridge™ ve Rayviz kullanarak SolidWorks ile entgrasyonu sağlamaktadır. Optik özelliklerin eklenmesine ve doğrudan SolidWorks modeli üzerine kaydedilmesine izin veren add-in, mekanik ve optik özelliklerin modeller olarak korunması SolidWorks’ten TracePro’ya aktarılmaktadır. Sonuç olarak tasarım üretkenliği önemli ölçüde performanstan veya işlevsellikten ödün vermeden geliştirilmektedir.


Raporlama
TracePro ile ışınların izlenmesini sağlanabilir ve ışın özelliklerinin raporları oluşturabilir. Örneğin, ışık akı raporları, gelen ışınların sayısı, gelen ve absorbe olan akı, tanımlı kaynaklar için ya da seçilen kaynak veya ışın uzunluğunun fonksiyonu olarak kaybolan akı değerlerini sunmaktadır. IES / LDT şeklinde çıktılar alınarak yapılan tasarım sonuçları paylaşılabilir.

Teknik Dökümana Ulaşmak İçin Tıklayınız