Akademiler için TracePro ve OSLO Yazılımları

TracePro programı aydınlatma endüstrisinde kullanımının yanı sıra akademik ortamlarda gerçekleştirilen projelerde optik sistem tasarımı alanında kullanılmaktadır.Genel aydınlatma ürünlerinden solar panellere, lens ve reflektörlerden biyomedikal uygulamalara kadar akademik araştırma sahalarında Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyadaki birçok üniversitede kullanılan TracePro & OSLO yazılımları Optonom firması aracılığı ile Türkiye’de de kullanım alanı bulmuştur ve gün geçtikçe üniversitelerde yaygınlaşmaktadır.Üniversitelerin Makina, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme mühendisliği, Optik mühendisliği, Fizik ve Biyoteknoloji ve Biyomedikal bölümleri başta olmak üzere aydınlatma ve ışıklandırma sahasında araştırma yürüten öğrenci, akademisyen ve danışmanlara hitap eden akademik versiyonlar bulunmaktadır. TracePro, akademik çalışmalarda kullanımı ile ilgili bir çok araştırmada kendisine atıf yapılmış bir opto-mekanik tasarım programıdır. OSLO ise merceklerin (lenslerin) tasarımında aktif şekilde kullanılmakta olup diğer branşların yanında biyomedikal alanını da ilgilendirecek araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine ön ayak olan bir yazılımdır. TraePro gibi OSLO programı da akademiler için bir çok avantaj sağlamaktadır. OSLO programının akademilerde ücretsiz olarak kullanılabilen OSLO EDU sürümü mevcuttur.

Akademilere özel OLSO EDU sürümünü indirmek için Tıklayınız

TracePro ve OSLO programları ile tasarım yapan Optonom Bilimsel Ölçüm Araçları firması, Teknopark İzmir’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde bulunmakta olup gerek bu enstitü ile gerekse diğer üniversiteler ile birlikte optik alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitütüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden araştırmacılar ve akademisyenlere bazı çalışmalarında destek sağlamaktadır. Firma bünyesinde fizikçi ve fizik mühendislerinden oluşan optik tasarım ekibi optik/aydınlatma tasarımı projeleri gerçekleştirmektedir. Reflektör, mercek, solar kolektörler, aydınlatmada enerji verimliliği, optik biyomedikal uygulamalar ve benzeri alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Optik tasarım ekibinde aktif çalışan bir fizik mühendisi, biyoteknoloji alanında lisansüstü çalışmalarını sürdürmektedir.

TracePro ve OSLO programları akademilere uygun bütçeli kalıcı lisanslar sunmaktadır. Ayrıca bu programlar ve SolidWorks eklentisi RayViz’in akademide 1 yıllık ders amaçlı kullanımına dönük veya araştırma esaslı kullanımı için kar amacı gütmeyen lisanslama türleri de mevcuttur. Bu yeniliklerin ötesinde Türkiye’de program için teknik anlamda destek sunabilme yeterliliğine sahip ve programın eğitimini sunan dinamik bir optik tasarım ekibinin bulunması büyük bir avantajdır.


Teknik Dökümana Ulaşmak İçin Tıklayınız